• English
 • Romana

Raport Legislativ

 • New! Comunicare a Comisiei Europene privind consolidarea regimurilor de sancţiuni în sectorul serviciilor financiare > Download PDF
 • New!  Regulamentul nr. 1095/2010 de înfiinţare a Autoritǎţii Europene pentru valori mobiliare şi pieţe > Download PDF
 • Raportul legislativ cu privire la modificările aduse prin ordonaţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal > Download PDF
 • Raportul legislativ cu privire la modificările aduse legii 31/1990 prin OUG nr. 43/2010 si 54/2010 > Download PDF
 • Raportul legislativ privind propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului  privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a directivelor 2004/39/CE si 2009/CE > Download PDF
 • Norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice > Citeşte
 • Raport legislativ  asupra implementării directivei privind abuzul de piaţă > Citeşte
 • Modificările aduse prin Regulamentul  nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene > Citeşte
 • Modificările aduse Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare prin noul Proiect de Regulament întocmit de catre C.N.V.M > Citeşte
 • Raport asupra proiectului de instrucţiune privind procedura notificării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din statele membre > Citeşte
 • Raport legislativ cu privire la instrucţiunea CNVM nr. 3/2007 referitoare la derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/sistem > Citeşte
 • Raport legislativ cu privire la drepturile acţionarilor conform Directivei 2007/36/CE  Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene > Citeşte
 • Raport Legislativ cu privire la Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene > Citeşte
Share |