• English
  • Romana

METODE DE PREJUDICIERE A INVESTITORILOR PE PIAŢA FOREX

1. Modificarea arbitrară a nivelului marjei. Creşterea marjei poate atrage declanşarea apelului în marjă şi obligaţia investitorului de a completa sumele de bani din contul său de client. Dacă nu transferă sume suplimentare brokerul de forex lichidează poziţiile clientului, arbitrar în absenţa oricăror reguli, şi în beneficiul propriu din moment ce e vorba de o Piaţă OTC, în care brokerul e market maker. 

2. Executarea incorectă şi frauduloasă a ordinelor. 

Prima metodă de executare defectuoasă a ordinelor presupune introducerea cu întârziere a ordinelor pe platforma de tranzacţionare, astfel încât ordinul se execută la un preţ vădit diferit faţă de cel vizat de client, în ipoteza în care piaţa merge împotriva sa sau nu se mai execută delaoc, dacă piaţa a evoluat în sensul estimat de investitor.

Existenţa unei întârzieri datorată platformei de tranzacţionare şi programelor adiţionale prin care operează brokerii de forex între momentul lansării ordinului de către investitor şi momentul introducerii acestuia în piaţă (platforma de tranzacţionare), ceea ce îi permite brokerului de forex să îi ofere clientului său cea mai proastă execuţie a ordinului său, cu corelativul firesc a efectuării celei mai bune execuţii pentru contraparte, care este contul brokerului. 

În tranzacţionarea forex, pe unele platforme,  ordinele sunt „fill or kill”, adică fie se execută imediat după lansare, fie se anulează.

În unele cazuri fericite, unele instrumente ale platformei de tranzacţionare utilizate de broker, permit executarea ordinului la preţul oferit de client, dar stabilesc şi condiţiile de executare a acestor ordine, fixând anumiţi parametrii ai variaţiei maxime a cursului. Astfel, în situaţia în care un ordin e plasat la un anumit preţ, dar, datorită întârzierii de intrare a ordinului pe platformă preţul variază cu mai puţin de 2 pipsi (spre exemplu), ordinul este executat, dacă are un anumit volum maxim (spre exemplu, 5 contracte) la preţul la care este introdus.

În acest caz, o metodă de fraudare este următoarea: ordinul este executat la volumul maxim admis doar dacă piaţa evoluează în favoarea investitorului, însă este executat la un volum mai mare dacă preţul evoluează în defavoarea investitorului.

Spre exemplu, un ordin de vânzare de 45 de contracte EUR/USD introdus la 1.33041 apare în piaţă la momentul în care cursul este 1.33043. Datorită parametrilor pieţei vor fi executate 1.33041 (preţul de introducere) toate cele 45 de contracte, contraparte fiind brokerul (market maker) care va avea din start un câştig. Pe de altă parte, dacă ordinul intră în piaţă atunci când cursul este 1.33039 vor fi executate numai cinci contracte, datorită instrumentului ataşat platformei de tranzacţionare, care limitează volumul ce poate fi executat atunci când piaţa variază în facvoarea investitorului.

3. Lichidarea/închiderea abuzivă a poziţiilor deschise motivată de atingerea marjei, chiar dacă clientului i se pot oferi cotaţii care nu implică atingerea marjei.

4. În cazul în care există numeroase ordine stop loss (de obicei sunt plasate astfel de ordine, fie la iniţiativa şi preţul stabilit de client, fie la solicitarea brokerului, care are interesul să închidă poziţiile clienţilor atunci când piaţa merge în defavoarea lor, pentru anu suferi efectele pierderilor din conturile acestora), creşterea spread-ului pentru a atrage activarea ordinelor stop loss.

5. Blocarea, suspendarea sau eliminarea ordinelor în aşteptare înainte de anumite evenimente.

6. Activarea ordinelor stop loss la anumite cursuri minime şi nu la cursul din ordinul clientului.

Share |