• English
 • Romana

Raport Legislativ

 • New! Raport legislativ privind principalele modificari aduse Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

  In contextul adoptarii Legii nr. 158 din 27 iulie 2020, ce va intra in vigoare in data de 28 august 2020, cu excepția prevederilor art. I pct. 46 referitor la prevederile art. 91^3-art. 91^5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege și prevederile aferente sancționării acestora de la art. I pct. 53, precum și prevederile art. VIII pct. 16, care intră în vigoare la data de 3 septembrie 2020. Raport legislativ privind principalele modificari aduse de catre Legea nr. 158/2020 Legii nr. 24/2017

 • Comunicare a Comisiei Europene privind consolidarea regimurilor de sancţiuni în sectorul serviciilor financiare > Download PDF
 • Regulamentul nr. 1095/2010 de înfiinţare a Autoritǎţii Europene pentru valori mobiliare şi pieţe > Download PDF
 • Raportul legislativ cu privire la modificările aduse prin ordonaţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal > Download PDF
 • Raportul legislativ cu privire la modificările aduse legii 31/1990 prin OUG nr. 43/2010 si 54/2010 > Download PDF
 • Raportul legislativ privind propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului  privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a directivelor 2004/39/CE si 2009/CE > Download PDF
 • Norme privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obţinut de persoanele fizice > Citeşte
 • Raport legislativ  asupra implementării directivei privind abuzul de piaţă > Citeşte
 • Modificările aduse prin Regulamentul  nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene > Citeşte
 • Modificările aduse Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare prin noul Proiect de Regulament întocmit de catre C.N.V.M > Citeşte
 • Raport asupra proiectului de instrucţiune privind procedura notificării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din statele membre > Citeşte
 • Raport legislativ cu privire la instrucţiunea CNVM nr. 3/2007 referitoare la derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/sistem > Citeşte
 • Raport legislativ cu privire la drepturile acţionarilor conform Directivei 2007/36/CE  Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene > Citeşte
 • Raport Legislativ cu privire la Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene > Citeşte
Share |