top of page
Bucharest view from above during summer sunrise.jpg
AVOCAT-16.jpg

Professional history:

 • Member of the Bucharest Bar (since 1995)

 • Founding Partner of Dutescu & Partners Law Firm (since 2006)

 • Legal advisor for the capital market magazine "Investment & Profit" (2005-2008)

 

Studies:

 • PhD graduate at Doctoral School of the Faculty of Law, University of Bucharest, Private Law, chosen topic for the doctoral thesis "The Shares Sale-Purchase Contract"

 • Dragan European Foundation - Capital Markets Course - 1995

 • Law faculty, Bucharest University (1995), Thesis – The Stock Exchange

Awards and distinctions:​​

 • The "Mihail Eliescu" Prize of the Romanian Lawyers' Union for the work General Theory of Property, Universul Juridic Publishing House, 2022;

 • "I.L.Georgescu" Prize of the Romanian Lawyers' Union for the work Shareholders' Rights, 2nd edition, 2007;

 • Constantin Anachițoaie Honorary Diploma from the Romanian Lawyers' Union, the Titu Maiorescu Academic Society and the magazines "Dreptul" and "Palatul de Justiție" for the work Capital Market Law, commentary on articles, 2009.

 • Honorary Diploma granted to Mr. Cristian Duțescu as a symbol of appreciation for his support in the process of construction and development of SIF Moldova

 • CEMACON Award granted to Mr. Cristian Duțescu for the moment December 5th 2016

Memberships & organizations:

 • Chairman of OPPC - Capital Market Professionals Organization

 • Member of PERGAM - Society of Romanian Authors and Publishers of Scientific Works

 • Board Member - Romanian Dubai Business Council

 • Arbitrator - Bucharest Court of Arbitration.

Dr. Cristian Duțescu | Founder & Managing Partner

Cristian Duțescu, PhD is a reputed Romanian lawyer,  Chairman of OPPC - Capital Market Professionals Organization, renown among his peers as one of the most professional and successful attorneys on the local and international business law arena, with an excellent track record in capital markets. Also, he holds multiple awards which confirms his leading position in the Romanian legal field.

 

In his capacity of Founding Partner and Coordinator of Dutescu & Partners Law Firm, he oversees the entire activity of the company and directly coordinates directly the departments: capital market litigation and counseling department, the companies and corporate law department, constructions department.

Also, Dr. Duțescu is arbitrator at the Bucharest Court of Arbitration, being appointed in several landmark disputes with international exposure.

 

Besides, he has a sound teaching activity at university and post-graduate level, also being the author of more than 30 key legal books and professional articles in the field of commercial law and capital market, published in journals.

KEY PRACTICE AREAS:

Capital markets

Corporate & commercial

Intellectual Property

Real estate & construction

EXPERTISE:

 • Legal advice on capital market issues, namely protection of shareholders rights, minorities and majorities, public offerings, listing, delisting;

 • Assisting and representing before the Romanian Courts, before all State authorities and institutions in various disputes concerning the operation of listing, delisting, public offerings;

 • Assisting and representing in negotiations, at the general meeting of shareholders;

 • Legal advice on stock regulations and the NSC;

 • Legal advice on regulations and procedures of brokerage firms (financial investment services companies - SSIF);

 • Legal assistance for authorizing the asset management companies, UCITS, including the drafting the prospectus;

 • Legal advice and assistance in negotiating contracts brokerage mandate, funds management, etc.;

 • Development of draft amendments to laws and regulations in the capital market field;

 • Advice on registry operations, clearing and settlement activities carried out in the capital market field;

 • Assisting and representing clients, corporate and Romanian and foreign civil and commercial litigation in courts, and direct negotiations or conciliation.

KEY PORTFOLIO: 

 • Legal assistance in the acquisition of a significant stake in an issuer listed on the regulated market Bucharest Stock Exchange, through an OTC transaction worth 100M lei;

 • Assistance and representation to prevent fraudulent transfer of shares at a derisory price issued to a company with a claim of about 10M Eur;

 • Legal assistance for the successful completion of a share capital increase of 30M lei for a company listed on the Bucharest Stock Exchange regulated market, after prior rejection of the registration of the operation by the Trade Registry;

 • Legal assistance in the split of a company listed on the Bucharest Stock Exchange regulated market;

 • Legal assistance in the takeover of brokerage firms (SSIF - financial investment services company);

 • Assistance and consultancy in obtaining syndicated credit 136M lei;

 • Assistance and consultancy for restructuring a BVB listed company in insolvency;

 • Legal assistance in blocking economic concentration - competition law.

Books | Dr. Cristian Duțescu

11645616566XPSXMH.png

Bunurile au o existenta eminamente intelectuala, fiind detasate de orice urma de materialitate. Ele nu pot consta in alte elemente juridice in afara drepturilor. Bunul, in sensul dreptului civil, este in conceptia noastra dreptul subiectiv real, potestativ, personal-constitutional sau la actiunea in justitie ce poarta asupra unui lucru juridic. Acest lucru juridic poate consta intr-o casa, o creanta, un numar de actiuni, viata, forta de munca sau demnitatea unei persoane, o optiune intre doua conduite juridice ori in notiunea abstracta de demers judiciar. Drepturile de creanta reprezinta, in conceptia noastra, lucruri juridice, care constituie obiectul unui drept de proprietate privata ce apartine creditorului din raportul juridic clasic obligational.
Puterea de a dispune de un lucru asupra caruia exista un drept de proprietate aflat in patrimoniul unui subiect de drept este conferita de capacitatea juridica de exercitiu, si nu de un atribut special care se gaseste in interiorul dreptului de proprietate. Componentele patrimoniului sunt: drepturile reale, drepturile constitutional-personale, drepturile potestative, drepturile la actiuni in justitie. Un drept de proprietate constituie un construct intelectual standard aplicabil ori de cate ori un subiect de drept detine manunchiul necesar de prerogative ce sunt recunoscute de societate sub aceasta denumire. Nu se justifica si nu este echitabila incidenta unor regimuri juridice diferite in functie de obiectul dreptului de proprietate, de natura corporala sau incorporala a acestuia.

lansare_carte_noua_Cristi.jpg

Lucrarea reprezintă un comentariu amănunțit al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (M.Of. nr. 213 din 29 martie 2017), autorul corelând dispozițiile actelor normative naționale referitoare la piața de capital cu cele de la nivel european și internațional. Comentariul este caracterizat de efortul analizării legislației aplicabile în prezent emitenților de instrumente financiare, fiind construit pe doi pe doi piloni: cel academic și cel practic. Astfel, sunt descrise și explicate instituții juridice esențiale ale dreptului pieței de capital, cum ar fi anumite instrumente financiare non-clasice, certificatele pentru diferență, contractele futures, opțiunile, swap-urile, instrumentele pentru transferul riscului de credit (CDS-urile), certificatele de depozit, contractele forward, dar și noțiuni importante de drept societar, precum acțiunea concertată, noțiunea de persoană controlată etc.

Prin bogăția de idei și soluții lucrarea constituie o analiză complexă a legislației specifice, deosebit de utilă informării actorilor pieței de capital, dar și a celor interesați de acest domeniu.

12498_6303_prd.jpg.jpg

Dreptul pieţei de capital reprezintă o disciplină pluridisciplinară, care cuprinde elemente  de drept şi instituţii juridice din cadrul dreptului comercial, dreptului administrativ, dreptului muncii, dreptului concurenţei, dreptului civil şi dreptului penal. Dincolo de regulile de drept substanţial, dreptul pieţei de capital presupune aplicarea unor reguli procedurale, întemeiate fie pe norme speciale, fie pe norme cu caracter comun aparţinând dreptului procesual civil.

Pe lângă întrepătrunderea unor ramuri importante ale dreptului în sfera dreptului pieţei de capital, caracterul pluridisciplinar al acestuia este decisiv conturat de influenţele majore ale ştiinţei economice.

legea-privind-piata-de-de-capital-comentariu---cristian-dutescu_217_1_1349876724.jpeg

Într-o economie marcată de efectele globalizării, într-o perioadă în care efectele crizei mondiale au generat interogaţii acute cu privire la supravieţuirea sistemului capitalist, analiza normelor juridice care reprezintă arhitectura pilonului central al economiei de piaţă constituie o necesitate indiscutabilă. Lucrarea realizează un examen critic al textelor legale ce conturează legislaţia primară a pieţei de capital din România, din perspectiva atât a dispoziţiilor, cât şi a spiritului legislaţiei Uniunii Europene în materie.

Drept_actionarilor._Editia_3.jpg

Drepturile acţionarilor realizează o analiză a normelor legale de drept societar şi de dreptul pieţei de capital aplicabile deţinătorilor de acţiuni, fie că acestea sunt listate sau sunt nelistate, din perspectiva amplă a dreptului comunitar şi a soluţiilor jurisprudenţiale adoptate pe teritoriul Uniunii Europene şi în România în ultimii ani.  Lucrarea vizează cu precădere utilitatea practică a normelor juridice incidente drepturilor acţionarilor, fără a omite fundamentarea teoretică a fiecărei soluţii propuse sau analizate, evitând interpretările rigide rupte de realitatea economică.Cartea prezintă utilitate atât pentru profesioniştii dreptului, avocaţi, magistraţi, consilieri juridici, cât şi pentru toate categoriile de investitori, instituţionali sau individuali, acţionari majoritari sau minoritari, administratori de societăţi comerciale sau de fonduri de investiţii, manageri etc.

Contractul_.jpg

Economia de piaţă are doi piloni fundamentali: creditul şi piaţa de capital. De esenţa sa este însă piaţa de capital, întrucât creditul, există în orice formă de organizare umană.Funcţionarea pieţelor financiare trebuie să vizeze realizarea unui interes public. Ignorarea acestui deziderat, prezenţa mult prea diluată a dreptului pe pieţele de capital, a reprezentat, la sfârşitul anului 2007, o cauză centrală a   declanşării crizei financiare globale. De aceea, un examen ştiinţific al tranzacţiei bursiere, al actului translativ de proprietate care  transferă în zilele noastre cele mai mari valori, realizat în cadrul unei teze de doctorat, reprezintă un demers necesar. Propunerile de lege ferenda ce rezultă în urma acestei analize nu sunt decât expresia firească a unei duble necesităţi: aceea de creştere a încrederii investitorilor în piaţa de capital din România prin introducerea unor norme clare, facil de pus în aplicare şi aceea  de integrare a dreptului pieţei de capital în sistemul de drept român, parte la rândul a arhitecturii juridice a Uniunii Europene.

b_2225.jpg

„Manipularea pieţei de capital” reprezintă una dintre primele radiografii detaliate ale faptelor de manipulare a pieţei de capital realizată pe teritoriul Uniunii Europene după adoptarea Directivei abuzului de piaţă, în 2003, de către Parlamentul European, efectuată atât din perspectiva legislaţiei şi recomandărilor Uniunii Europene, cât şi din aceea a jurisprudenţei americane şi europene în materie. Lucrarea prezintă elementele esenţiale ale funcţionării pieţelor de capital, ca pas premergător analizei conduitelor manipulative, identificând totodată categoriile de persoane care pot juca rolul de manipulat şi manipulator pe piaţa de capital. Capitolul central este reprezentat de analiza în profunzime a diferitelor forme pe care poate să le îmbrace fapta de manipulare, pornind de la textul Directivei europene a abuzului de piaţă. Extrem de relevante sunt capitolele dedicate apărărilor ce pot fi formulate în cazul unor acuzaţii de manipulare a pieţei, procedurii de investigare a faptelor suspectate a reprezenta abuz de piaţă, precum şi situaţiilor în care devin incidente normele de drept de penal.  Prezentarea fiecărei forme sub care poate apărea fapta de manipulare este însoţită de jurisprudenţa aferentă, ceea ce facilitează înţelegerea practicii manipulative respective şi sporeşte semnificativ atractivitatea lucrării.

Initiere.png

Conformitatea pe piaţa de capital reprezintă un subiect extrem de complex, pe care Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Organizaţia Profesioniştilor din Piaţa de Capital, împreună cu specialişti din piaţa financiară cu expertiză în domeniu, printre care se numără: Maria Pîrvu, Cristian Duţescu şi Georgica Raicu, au elaborat un manualul Iniţiere în conformitate pe piaţa de capital ce are ca scop iniţierea cititoriilor în demersurile, principiile şi rolurile regăsite în piaţa de capital, dar şi pregătirea lor pentru identificarea factorilor ce pot duce la apariţia, creşterea şi diminuarea riscurilor prezente în piaţa de capital. 

Manualul_conducatorilor.png

Pentru a răspunde cerinţelor din piaţă şi a dorinţei continue de formare şi perfecţionare ale conducătorilor entităţilor autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Institutul de Studii Financiare în parteneriat cu Organizaţia Profesioniştilor din Piaţa de Capital, împreună cu specialişti din piaţa financiară cu expertiză în domeniu, Simona Fătu şi Cristian Duţescu, au elaborat Manualul conducătorilor entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

Manualul tratează abordarea complexă a relaţiei dintre conducătorii entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară atât faţă de sistemele externe cât şi de cele interne. Materialul debutează cu noţiunile de bază ale structurilor de conducere ale companiilor care activează în piaţa de investiţii financiare potrivit cadrului legal, definirea contextului pieţei şi stabilirea cadrului legal specific, structurile de conducere utilizate în sistemul de drept din România, tabloul instituţiilor specific pieţei de investiţii şi cadrul de funcţionare ale acestora.

bottom of page